Zastupitelstvo obce

Starosta Emil Nachlinger (neuvolněný)
Místostarosta Bc. Miroslav Leffler (neuvolněný)
Zastupitelé Jiří Hes
Josef Hes
Zlatuše Koubová
Emil Nachlinger
Zdeňka Velková
Bc. Miroslav Leffler
Milan Penzlstadler
Jiří Petrášek
Jaroslav Šandera st.