O obci

Obec leží v malebných jižních Čechách, 5 km severně od Prachatic. Obec Těšovice tvoří tři vesnice – Těšovice, Běleč a Bělečská Lhota. V současnosti má celá obec 310 obyvatel.

Historie

Těšovice

První písemná zpráva o obci pochází z roku 1356, V té době Těšovice patřily do správy Vyšehradského proboštství.

Od roku 1503 byly Těšovice majetkem Rožmberků, v letech 1503 – 1551 byly zastaveny městu Prachatice a později opět vráceny. V dalších letech tvořily součást panství Prachatice-Volary knížete Jana Kristiána z Eggenberka, později rodu Schwarzenberků.

Mezi významné stavby v obci patří kaple na návsi, Hanušů a Mauriců mlýn (registrovaná technická památka) a barokní štíty lidových staveb na návsi.

V roce 1950 žilo v 41 domech 235 obyvatel.

Běleč

Z roku 1360 je znám nejstarší majitel osady Mikuláš z Bělče z rodu Malovců z Malovic. V držení Malovců s různými přestávkami je Běleč až do roku 1688, kdy celou ves kupují Eggenbergové a připojují ji k panství Prachatice-Volary. Po jejich vymření v roce 1719 se obec stává majetkem Schwarzenberků.

Uprostřed bělečské návsi se nachází kaple a zbytky bývalého panského dvora.

V roce 1900 je v obci evidováno 42 domů a 223 obyvatel.

Bělečská lhota

Nejmenší z osad patřících do správního celku obce Těšovice se nachází v nadmořské výšce 565 m.n.m. První písemná zpráva pochází z roku 1334. Její historický vývoj je spjat se sousední Bělčí.

Uprostřed návsi se nachází kaple vystavěna kolem roku 1850.

V roce 1900 zde žilo ve 14 chalupách 68 obyvatel.