Povinně zveřejňované informace

1. Název

Obec Těšovice

2. Důvod a způsob založení

Obecní úřad vznikl na základě zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení). Svoji činnost vykonává podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Činnost je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce Bc. Miroslava Lefflera, kterému jsou podřízeni:

Organizační struktura obce:

Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

Adresa Obecní úřad, Těšovice 2, 38301 Prachatice
Telefon 388 331 370
Mobil 777 109 854 – OÚ, účetní, záznamník
732 338 413 – starosta
605 223 487 – místostarosta
E-mail starosta@obec-tesovice.cz
ucetni@obec-tesovice.cz
ID datové schránky in5b5w9
Web www.obec-tesovice.cz
Úřední hodiny Čtvrtek 17:00 – 18:00

5. Případné platby lze poukázat

Běžný účet obce, číslo účtu: ČSOB 312 361 913 / 0300

6. IČO:

00250741

7. DIČ:

Obec není plátcem DPH.

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce

Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok najdete na tomto webu v sekci hospodaření.

9. Žádost o informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace:

Obecní úřad Těšovice
Těšovice 2
383 01 Prachatice
tel.: 388 331 370

10. Příjem žádostí a dalších podání

Obecní úřad Těšovice
Těšovice 2
383 01 Prachatice
tel.: 388 331 370

11. Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, najdete v dokumentu Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu při vyřizování žádostí o informace.

12. Formuláře

Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, najdete na stránkách www.portal.gov.cz/portal/obcan/.

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Informace o řešení různých životních situací najdete na stránkách www.portal.gov.cz/portal/obcan/.

14. Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí, najdete v dokumentu Nejdůležitější předpisy.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec nemá stanoven sazebník.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací najdete na www.obec-tesovice.cz.

17. Seznam organizací

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.