Územní plán

pdf-ikona Základní členění území
pdf-ikona Hlavní výkres
pdf-ikona Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací
pdf-ikona Koncepce veřejné infrastruktury
pdf-ikona Koordinační výkres
pdf-ikona Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
pdf-ikona Textová část
pdf-ikona Opatření obecné povahy
pdf-ikona Změna č. 1 Územního plánu obce Těšovice – Hlavní výkres, Koordinační výkres, Výkres širších vztahůVýkres základního členění, Zpráva
pdf-ikona Zastavovací studie Těšovice – Průvodní zpráva, Situace
pdf-ikona Zastavovací studie Běleč – Průvodní zpráva lokalita 21 a 22, Situace lokalita 21 a 22, Průvodní zpráva lokalita 20 a 23a, Situace lokalita 20 a 23a