Zastupitelstvo obce

Starosta Bc. Miroslav Leffler (neuvolněný)
Místostarosta Ing. Pavel Bauer (neuvolněný)
Zastupitelé Pavlína Petrášková
Václav Umlauf
Jan Hálek
Mgr. Martina Honisová
Marcela Záhorková
Václav Kalina
Ing. Robert Wimberský