Veřejné vyhlášky

Datum vyvěšení Název Dokumentu Vystavovatel Datum sejmutí Stažení
13. 10. 2020 VV vydání Změny č.2 ÚP Těšovice Obec Těšovice 29. 10. 2020 Stáhnout
13. 10. 2020 Změna č.2 ÚP Těšovice – 1.Výkres základního členění území Obec Těšovice 29. 10. 2020 Stáhnout
13. 10. 2020 Změna č.2 ÚP Těšovice – 2 Hlavní výkres Obec Těšovice 29. 10. 2020 Stáhnout
13. 10. 2020 Změna č.2 ÚP Těšovice – 2A.Koncepce veřejné infrastruktury Obec Těšovice 29. 10. 2020 Stáhnout
13. 10. 2020 Změna č.2 ÚP Těšovice – 3.Veřejně prospěšné stavby a opatření Obec Těšovice 29. 10. 2020 Stáhnout
13. 10. 2020 Změna č.2 ÚP Těšovice – 5.Textová čás Obec Těšovice 29. 10. 2020 Stáhnout
13. 10. 2020 Změna č.2 ÚP Těšovice – 4.Koordinační výkres Obec Těšovice 29. 10. 2020 Stáhnout
3. 8. 2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy MZ Ministerstvo zemědělství 31. 12. 2022 Stáhnout
3. 8. 2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy MZ příloha 1 Ministerstvo zemědělství 31. 12. 2022 Stáhnout
29. 10. 2018 VV – Oznámení o zahájení řízení a ústním jednání MěÚ PT 14. 11. 2018 Stáhnout
29. 11. 2017 Veřejná vyhláška – novostavba seníku Sahula Stáhnout
27. 4. 2017 VV Daň z nemovitých věcí 2017 Finanční úřad JČ kraje 30. 5. 2017 Stáhnout
10. 1. 2017 OZV 1/2008 Koeficient pro daň z nemovitosti Obec Těšovice Stáhnout
10. 1. 2017 OZV 2/2007 Nakládání s odpadem Obec Těšovice Stáhnout
Opatření obecné povahy odchylný postup usmrcování kormorána velkého Obec Těšovice 31. 3. 2019