Záměry prodeje, pronájmu

Datum vyvěšení Název Dokumentu Vystavovatel Datum sejmutí Stažení
3. 1. 2018 Záměr prodeje 6i m2 části pozemku pč. 1218-3 Stáhnout
25. 10. 2017 171024 Pronájem 2 parcel u nádraží Husinec od SŽDC Plzeň Stáhnout
27. 6. 2017 170622 Pronájem části pozemku 619-6 o velikosti cca 80 m2 v kú.Běleč Stáhnout
29. 5. 2017 Záměr pronájmu prodejny Běleč č.p. 14 Obec Těšovice 19. 6. 2017 Stáhnout
11. 3. 2017 170311 Záměr pronájmu části parcely 730-2 o ploše 128 m2 Stáhnout
11. 3. 2017 Záměr pronájmu časti pozemku 730-2 145 m2 v kú. Těšovice Stáhnout
21. 12. 2016 Záměr pachtu zemědělských pozemků Obec Těšovice 5. 1. 2016 Stáhnout
21. 12. 2016 Prodej pozemků 1217/46 a 1217/52 k.ú. Těšovice JČ krajský úřad 22. 1. 2017 Stáhnout
26. 8. 2016 Záměr pronájmu části parcely pč. 730/2 v kú. Těšovice Stáhnout
26. 8. 2016 Záměr prodeje parcely 93/13, oddělené to části parcely 93/1, kú. Těšovice Stáhnout
26. 8. 2016 Záměr pronájmu 10 m2 obecní parcely čp. 730/2, kú. Těšovice Stáhnout